Ogłoszenia parafialne

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                       21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1.W tą niedzielę kończymy nasze ćwiczenia rekolekcyjne. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Skorzystajmy z Sakramentu Pokuty. Codziennie spowiadamy z księdzem Józefem pół godziny przed Mszą świętą.

 

2.Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

 

3.W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

4.W najbliższy piątek, 26 marca, o godz.17.00 droga krzyżowa.

 

5.Prosimy o zapis chorych w zakrystii. Będą oni odwiedzani z posługą sakramentalną w następnym tygodniu.

 

6.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7.Od 28.03.2021 t.j niedzieli suma o godz.11.30 Zmiana odprawiania Mszy świętej.