I został z nami

“Uczynił kiedyś Bóg-Stwórca świat z nicości, zaszczepił w nim życie i zapoczątkował czas. Stworzył także człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Mężczyzną i kobietą go stworzył, aby panował nad ziemią, nad światem widzialnym (por. Rz 1, 27). Ten świat za sprawą człowieka uległ zepsuciu przez grzech. Został poddany śmierci, a czas stał się miarą życia, […]

Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw

W tym trudnym okresie trwania epidemii i ograniczeniach w swobodnym korzystaniu z praktyk religijnych wierni mogą korzystać z transmisji online Mszy Św. i nabożeństw. Ze spowiedzi wielkanocnej wierni mogą skorzystać po wieczornych Mszach Św. w kaplicy przy kościele parafialnym. Warunki udzielania sakramentu dostosowano do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Msza Święta – transmisjaDroga Krzyżowa – […]

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do […]

Rekolekcje wielkopostne

Wielu jest przybitych sytuacją epidemii w Polsce i na świecie. Dlatego do każdego wołamy: „W górę serca. Z nami jest Pan Bóg. On ma dla nas najlepszy plan. Z nami są wszyscy święci. Z nami jest Matka Najświętsza!” Zwróćmy się wszyscy wzorem od ponad tysiąca lat wielkich Polaków do naszego Pana i Boga. Do Matki […]

Zarządzenie

Przemyśl, 13 marca 2020 r., L. dz. 401/041/2020 Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje: 1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób […]