Ogłoszenia parafialne

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             25 lutego 2024 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1.Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. […]

PRAWO DO ŻYCIA NIE PODLEGA GŁOSOWANIOM

Nauczanie Magisterium Kościoła jest jednoznaczne: każdy człowiek prawego sumienia – także nie należący do Kościoła katolickiego – stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Niejednokrotnie w życiu publicznym daje się słyszeć fałszywą tezę: „większość ma zawsze rację”. W demokracji – niewątpliwie – większość podejmuje decyzje. Nie oznacza to jednak, […]

Ogłoszenia parafialne

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                         18 lutego 2024   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   1.Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…   2.Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie […]

Intencje

19–25.02.2024 Dzień tygodnia Godz. Intencja Poniedziałek 17,00 + Patrycja Ogunmakin Wtorek         17.00 Za Paulinę która kończy 18 lat i prosi o Boże bł. Środa         17.00 + Irena Tadeusz Węgrzyn Czwartek 17.00  + Zdzisław  Futyma od córki Piątek 17.00 + Emil Węgrzyn od sąsiadów z ulicy św. Floriana Sobota 17.00 O łaskę zdrowia i […]

Intencje

                    12–18.02.2024 Dzień tygodnia Godz.                          Intencja Poniedziałek 13.00 17,00           Msza pogrzebowa + S. Aleksandrę  ze Zgromadzenia SOB Wtorek  17.00 + Juliana Tyrczyk i zm. z rodz. Środa  8.00 17.00      dantis + Maria Bartłomiej Silarski Czwartek 17.00  O Boże błogosławieństwo w nowym domu dla Ewy i Tomka Stach Piątek 17.00 + Emil Węgrzyn […]

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     11 lutego 2024 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1.W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji […]

Ogłoszenia parafialne

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                              4 lutego 2024   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy […]