Remont kościoła

Parafia Nowosielce Gniewosz kilka lat temu podjęła się realizacji prac przy rozbudowie i remoncie kościoła. Zadanie obejmie dobudowę w nawie prawej  dodatkowej powierzchni , która przekształci układ  świątyni i przemieści nawę główną o 90 stopni . Prezbiterium  znajdzie się w obecnej nawie zachodniej. Zwiększy się powierzchnia użytkowa, a centralne wejście przeniesione zostanie na stronę wschodnią, zgodnie z kierunkiem nawy głównej wschód- zachód. Planowane jest również wykonanie nowej polichromii w obecnej części świątyni.

Wykonanie prac wymagać będzie znacznych nakładów finansowych i zabiegów formalnych. Budynek znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. Poniesienie podstawowych kosztów wezmą na swoje barki parafianie. Rozpoczęte zbiórki  pieniężne co kwartał przynoszą kolejne sumy z przeznaczeniem na ten cel. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, przy wsparciu parafian i często znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa w same prace udało  się zrealizować wiele zamierzeń, które służą całej parafii i przynoszą dobre świadectwo naszej miejscowości. Jeżeli zaistnieją warunki do poszukania innych źródeł finansowych – dofinansowania inwestycji środkami zewnętrznymi, działania takie zostaną przez Parafię podjęte.

Dla chętnych do wrzucenia własnej cegiełki dla tego dzieła Rada Parafialna podaje nr konta bankowego, na które można dokonywać wpłat.

61 8642 1038 2004 3822 1925 0002

Rachunek jest prowadzony przez Nowy Bank w Zarszynie

Za każdy rodzaj wsparcia tego dzieła wyrażamy podziękowanie Bóg zapłać.