Ogłoszenia parafialne

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO           19 maja 2024                                                           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą.

2.Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 18.30 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

3.Jutro zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – Matki Kościoła w Jej święto poświęcone temu tytułowi, który uroczyście potwierdził papież Święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 roku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy o godz.8.00 I 18.00.

4.W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie.

5.W przyszłą niedzielę, w uroczystość Najświętszej Trójcy.

6.W przyszłą niedzielę przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

7.Do Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się; Krzysztof Wróbel syn Macieja i Grażyny zam. w Lublinie z Małgorzatą Joanną Chrząszcz córką Stanisława i Lucyny zam. w Lublinie zap. I- 19.05.2024 r.

8.Odbędzie się zbiórka II kwartału na remont kościoła. Prosimy Parafian o wsparcie prac przy naszym kościele.

9. Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy Solenizantom i Jubilatom tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

W środę, 22 maja – św. Rita z Casci, „drogocenna perła Umbrii”, która należy do najbardziej popularnych świętych na świecie i jest przyzywana w bardzo trudnych sprawach.