Parafia

W 1927 roku właścicielka wsi Helena Gniewosz powołała komitet budowy kościoła i przekazała 4 morgi gruntu na plac kościelny. Budowę kościoła finansowo wsparło koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Sanoku. W 1933 roku zbudowano murowany kościół, a 10 października 1933 roku ks. inf. Stefan Momidłowski poświęcił nowy kościół. W 1938 roku duszpasterzem zamieszkałym w miejscowym dworze był ks. Leon Pęcherek. W czasie okupacji i do 1948 roku duszpasterzami byli: ks. Władysław Lewiński, ks. Franciszek Wołczański, ks. Stanisław Papczyński.

3 stycznia 1948 roku dekretem bpa Franciszka Bardy została erygowana parafia, z wydzielonego terytorium parafii Zarszyn. W latach 1948–1952 w parafii nie było proboszcza z powodu braku plebanii, a parafię obsługiwał ks. Wojciech Krystyński z Zarszyna. 12 grudnia 1952 roku przybył proboszcz ks. Jan Czajkowski.

Do zabytków sztuki znajdujących się w kościele należą dwa dzwony z 1674 roku. Fundatorka została upamiętniona tablicą pamiątkową, ustanowioną na frontowej fasadzie budynku.

Prace dekoracyjne w kościele wykonał malarz Władysław Lisowski.

20 lutego 2008 roku parafię wizytował abp Józef Michalik, a 27 czerwca 2017 roku podczas kolejnej wizyty poświęcił nową kaplicę pogrzebową, wybudowaną w miejscu starej plebanii. Kaplica została wybudowana staraniem proboszcza Henryka Dobosza oraz parafian, którzy społecznie pracowali przy wznoszeniu tego obiektu.

W 90 rocznicę powstania kościoła w Nowosielcach, parafię odwiedził metropolita przemyski ks. arcybiskup Adam Szal, który dokonał poświęcenia wnętrza po zrealizowanych w ostatnim okresie pracach remontowych, a także udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z tutejszej parafii. Uroczystość ta obyła się 14 października 2023r.

wykorzystano materiały ze strony pl.wikipedia.org