Ogłoszenia Parafialne

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     18 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

2.Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

3.Dziś, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Ze względu na przypadającą niedzielę nie jest ono celebrowane w liturgii. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

4.W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

5.W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.

6.W najbliższą niedzielę, 25 września, w Kościele przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

7.Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby ; Szczepan Jan Bok zam. Rakowa 21par Tyrawa Wołowska, kawaler z Wiktorią Weroniką Gołda zam. Floriana 35 Nowosielce, panną. Zap. II 18.09.23 Artur Karol Szałankiewicz zam. Jasionów 302 par. Jasionów, związany cywilnie z Olgą Magdaleną Ziemiańską zam. w Jasionowie 302, związaną cywilnie. Zap. II-18.09.23; Łukasz Jan Maciejowski zam. Nowosielce ul. Wiśniowa 2, kawaler z Patrycją Stefanią Cypcarz  zam. Pobiedno 101, par. Dudyńce , panną. Zap. II- 18.09.23

8.Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang (1795-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;

– środa, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;

– piątek, 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (1887-1968), włoski kapucyn, stygmatyk, rozkochany w  Eucharystii.