Ogłoszenia parafialne

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA          11 września 2022

1.Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa

2.Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

3.Dzisiaj przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku.

.4. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. 5. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

5. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

6. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby ; Szczepan Jan Bok zam. Rakowa 21par. Tyrawa Wołowska, kawaler z Wiktorią Weroniką Gołda zam. Floriana 35 Nowosielce, panną.      Zap. I 11.09.23 Artur Karol Szałankiewicz zam. Jasionów 302 par. Jasionów, związany cywilnie z Olgą Magdaleną Ziemiańską zam. w Jasionowie 302, związaną cywilnie. Zap. I 11.09.23 Łukasz Jan Maciejowski zam. Nowosielce ul. Wiśniowa 2, kawaler z Patrycją Stefanią Cypcarz  zam. Pobiedno 101, par. Dudyńce , panną. Zap. I 11.09.23                                                                                                            7. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.                                                                                                                                         8.  Naszą bliska zmarłą Tamarę Bieleń, która w ostatnim tygodniu odeszła do Pana, otoczmy modlitewną pamięcią. Niech miłosierny Bóg przebaczy jej grzechy i wprowadzi ich do raju, aby razem ze Świętymi mogła Go wielbić na wieki. Ojcze nasz… ,Wieczny odpoczynek…

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup

– piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.