Ogłoszenia parafialne

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         10.09.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś dziękujemy Panu Bogu za Rodzinę Ulmów z Markowej, którzy przechowując Żydów ponieśli śmierć męczeńską i zostaną wyniesieni na ołtarze podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej o godz. 10.00. Od dzisiaj przysługiwał im będzie tytuł błogosławionych „Błogosławiona Rodzina Ulmów”.

2.Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzież i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie.

3.We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

4.W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela.

5.W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

6.W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. W tę przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz na szkoły katolickie. Serdecznie zapraszamy na spektakl historyczny z kart historii Polski 1920-1939 wykonaniu grupy teatralnej 17.09.2023 w Domu Ludowym w Nowosielcach.

7.Bezpłatne badanie słuchu we wtorek od godz. 9.30-11.00. Rejestracja w Ośrodku Zdrowia.

W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktora Kościoła, zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 16 września – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).