Dofinansowanie do remontu kościoła

Rządowy Program Odbudowy Zabytków przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2023r. miał stworzyć warunki dla poprawienia stanu zabytków na terenie całego kraju.  Program  skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

W efekcie złożonych wniosków na terenie Gminy Zarszyn promesę na dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

  1. Remont Kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Nowosielcach 416 975,00 zł
  2. Modernizacja Budynku Kościoła Polskokatolickiego w Jaćmierzu 117 600,00 zł
  3. Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, w kaplicy płn. zabytkowego kościoła w Jaćmierzu (XVIII w.) 142 100,00 zł
  4. Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz Kościoła Polskokatolickiego w Bażanówce 288 737,00 zł
  5. Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie 184 635,00 zł

Rada Gminy przyjęła w dniu 27 października uchwałę, w której określone zostały warunki złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie przez BGK. Należy pamiętać, że rola samorządów w programie dofinasowania do ratowania zbytków została określona jako pośrednika pomiędzy bankiem udzielającym dotacji oraz beneficjentem końcowym. Każda z parafii wskazana powyżej w przypadku pozytywnego załatwienia wniosku będzie zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2% dotacji.