Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2024 r.

1.Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

2.Bezpłatne badanie wzroku w Ośrodku Zdrowia w Nowosielcach 30.01.2024 od godz. 10.30 do 11.30 Rejestracja w Ośrodku Zdrowia.

3.Ogłoszenie Agencji Rolnictwa dofinansowanie zmiana dachu z azbestu na budynkach gospodarskich.

4.Drogim Parafianom i Gościom życzę zdrowia i wielu łask Bożych. Szczęść Boże.