Ogłoszenia parafialne

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                      2 lipca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły.

2.W poniedziałek, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła – Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską.

3.Podczas środowej Nowenny pamiętając w szczególny sposób o chorych i seniorach naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej                                                                                                          4. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych.                                                                                                                                        5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.                                                     W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. Godzinę przed Mszą św. adoracja Najświętszego Sakramentu.                                                                                                                                                      W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, podczas pierwszo piątkowego nabożeństwa. Przed południem będę odwiedzał osoby chore i starsze z posługą sakramentalną.

6.Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.                                        7. Bezpłatne komputerowe badanie wzroku odbędzie się 05.07.2023 od 10.30-11.30 w Ośrodku Zdrowia Medisan w Nowosielcach. Rejestracja 13/467-20-28

8.Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się; Jan Szuba kawaler, zam. Nowosielce z Anną Hawrylak panną, zam. Nowosielce  zap. I-02.07.2023 r.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

Czwartek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 8 lipca – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wysokiego poziomu wiedzy teologicznej i z daru prorokowania (wspomnienie obowiązkowe).