Intencje

Intencje Mszalne w Parafii Nowosielce 06-12.09.2021 r.

Poniedziałek

18.00 1/ + Grzebień Szymon od rodzeństwa Zygmunta z rodzinami                                                                                          2/Józefa Wacławska od pracowników przedszkola z Rymanowa

Wtorek

7.00  + Dariusz Smoleń od Grażyny Rafała Pater                                                                                                            18.0 +Józefa Wacławska od pracowników przedszkola z Rymanowa

Środa

18.00 1/+ Grzebień Szymon od rodzeństwa Zygmunta z rodzinami                                                                                          2/+ Za Siostrę Amabilis od Kazi i Joanny Bulińskich z Pępowa

Czwartek

18.00 1/+  Józefa Wacławska od Jana Wacławskiego z Rymanowa z rodz.                                                                              2/+Dariusz Smoleń od rodziny Lisowców

Piątek

18.00  1/ + Józefa Wacławska od  Zofii Szałankiewicz z Beska                                                                                                 2/+ Za Siostrę Amabilis od Ewy Leszka Plewów z dziećmi z Pępowa

Sobota

18.00 1/+ Dariusz Smoleń od Bernardy Jacka Nowak z Połańca                                                                                               2/+ Za Siostrę Amabilis od Bożeny Bogdana Matylów z dziećmi z Pępowa

Niedziela

8.00 1/Grzebień Szymonod rodz. Zygmunta Fil z rodz.                                                                                                     2/+Dariusz Smoleń od rodz.Zimów z Teodorówki

10.00 1/Za Parafian                                                                                                                                                                    2/+Zofia Burnat od rodz.Stokłosa i Gółda